Sikkerthet

Tenk sikkerhet !

Faresignaler:
Hvis støpsler, stikkontakter eller sikringer blir unormalt varme, er dette er faresignal.
Skjøteledninger Støpsler og skjøtekontakter er svake ledd i elektriske installasjoner. Monter derfor tilstrekkelig antall med faste stikkontakter.
Termostatsvikt 
Ta alltid ut støpselet etter bruk. Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann.
Tørrkoking Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoblingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid.

Ta brannforebyggene elkontroll:

Vi utfører brannforebyggende elkontroll av boliger, landbruk og leiligheter. Våre kontrollører foretar kontroll av det elektriske anlegget, samt brannsikkerhet. Kontrollpunktene i sjekken bygger på statistikk over punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader. Sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag.

En El-sjekk for din brannsikkerhet, gir avslag på boligforsikringen

Med Gjensidige Sikkerhetsavtale Bolig får du en grundig kontroll av det elektriske anlegget.

Elektro 24 AS er godkjent av Gjensidige og det norske Veritas for å gjennomføre denne sjekken. Gjennomført sikkerhetsavtale gir rabatt på bolig / Landbruks – forsikringen. Dette er en kontroll for å bedre EL-sikkerheten i ditt hjem. Rabatten inntrer etter utført og godkjent sjekk.

Dette blir da å regne som en subsidiert sikkerhetssjekk av ditt hjem. Avtalen gjelder i 5-år, og må deretter fornyes hvert femte år for å opprettholde rabatten.