Våre tjenester

Vi kan hjelpe deg med elektrotjenester innen de fleste bygg, anlegg og lokaler, slik som:

• Leiligheter, boligblokker, eneboliger…
• Kontorer, forretninger, restauranter, kafeer…
• Sykehus, barnehager, sentralkjøkken…
• Industri, verksted, trykkerier…
• Belysning og varme
• Fordelingstavler
• Elkontroll bolig og landbruk
• ENØK-tiltak som f.eks. maksimalvoktere, Nobø sentral Orion 512
• Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
• Trådløs elektrisk installasjon
• Nødlys
• Automasjon
• Internkontroll
• PCB-kartlegging / sanering

Nybygg:
Ved nybygg er elektriske installasjoner en hjerteåre. Å planlegge en komfortabel, sikker og økonomisk elbruk er en kritisk del av planleggingen, og et installasjons-firma bør derfor kontaktes tidlig i prosjekteringen. Dette spesielt med tanke på prov/bygge-strøm, jordingsanlegg, inntakskabel/punkt for sterk/svak-strøm og ikke minst valg av løsninger og utstyr.

Gratis befaring:
Elektro 24 AS har bred kompetanse innen rehabilitering av elektriske anlegg. Vi kan gi deg råd om løsninger og hvilke muligheter som finnes.
Skal man pusse opp eller ønsker endringer i hjemmet, har man ofte en idé om hvordan det skal bli. Skal du totalrehabilitere, eller bare gjøre små endringer i ditt elektriske anlegg? Hvordan finne den rette løsningen for mitt behov?

Mulighetene er mange
Du kan styre energi, inneklima, strøm, sikkerhet og underholdnings- og kommunikasjonskanaler. Ønsker du at lyset skal dimmes med fjernkontroll eller ved hjelp av kontrollpanel eller brytere på veggen? Skal innetemperaturen senkes automatisk om natten, elller til spesielle tider av døgnet? Hvordan gjennomføre det og hva koster det?